Usługi

Usługi realizowane są za pomocą serwisu TOPkantor.pl

ZERO $PR€AD
Opis usługi Chcesz przeprowadzić wymianę walut w tej chwili? Skorzystaj z usługi wymiany walut „ZERO $PR€AD”. Notowania walut w TOPkantor odświeżane są co 2 sekundy, dzięki temu transakcje w TOPkantor zawsze wykonasz z aktualnym rynkowym kursem. Usługa „ZERO $PR€AD” jest wykonywana natychmiast, ze średnim kursem z rynku Forex i minimalną prowizją – to najatrakcyjniejsza formuła wymiany na rynku. Środki po wymianie mogą być zaksięgowane na Twoim wewnętrznym koncie w TOPkantor lub wysłane na wskazany przez Ciebie rachunek – Ty o tym decydujesz. Wszystkie procesy: wpłaty, wymiany i wypłaty odbywają się automatycznie stąd nie ma miejsca na pomyłki i błąd ludzki. Środki z wymiany mogą być na Twoim rachunku bankowym już po kilkudziesięciu sekundach (zależy od banku). Usługa „ZERO $PR€AD” jest dostępna w godzinach pracy TOPkantor.
Koszty
 • transakcje w ramach usługi wymiany walut „ZERO $PR€AD” są wykonywane online z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
 • do transakcji doliczana jest prowizja:
  • wymiana EUR – 0,25% od wymienianej kwoty,
  • wymiana USD – 0,29% od wymienianej kwoty,
  • wymiana CHF – 0,29% od wymienianej kwoty,
  • wymiana GBP – 0,29% od wymienianej kwoty,
 • minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
 • przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „ZERO $PR€AD” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.
Czas realizacji online, w godzinach pracy serwisu TOPkantor.pl, godziny pracy Serwisu TOPkantor.pl: 8:30 – 16:30.
TOP easy
Opis usługi TOPeasy – to usługa łatwej, szybkiej i czytelnej wymiany walut bez spreadu, tj. kursy kupna i sprzedaży walut są takie same i z doliczoną minimalną prowizją. Dzięki niej sprawnie kupisz lub sprzedasz walutę, którą po wymianie prześlesz na dowolny rachunek bankowy. Użytkownik w jednym panelu transakcyjnym ma dostęp do wszystkich par walutowych, co pozwala śledzić notowania walut i podejmować decyzje o wymianie dowolnej dostępnej waluty w łatwy i szybki sposób. Aby przeprowadzić wymianę walut z wykorzystaniem usługi TOPeasy (kupno lub sprzedaż), przed transakcją należy zasilić swój portfel w serwisie. Usługa TOPeasy jest dostępna w godzinach pracy serwisu i jest wykonywana natychmiast po akceptacji zlecenia przez Użytkownika serwisu.
Koszty
 • transakcje w ramach usługi wymiany walut „TOPeasy” są wykonywane online z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
 • do transakcji doliczana jest prowizja:
  • wymiana EUR – 0,25% od wymienianej kwoty,
  • wymiana USD – 0,29% od wymienianej kwoty,
  • wymiana CHF – 0,29% od wymienianej kwoty,
  • wymiana GBP – 0,29% od wymienianej kwoty,
 • minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
 • przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „TOPeasy” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.
Czas realizacji online, w godzinach pracy serwisu TOPkantor.pl, godziny pracy Serwisu TOPkantor.pl: 8:30 – 16:30.
Usługa JA & TY
Opis usługi Usługa JA & TY to społecznościowa formuła wymiany walut. Korzystając z tej usługi wymieniasz waluty z innymi Użytkownikami serwisu TOPkantor.pl. W tej usłudze wymiana jest realizowana z kursem zleconym przez Ciebie, o ile na platformie TOPkantor.pl pojawi się zlecenie przeciwstawne do Twojego. Możesz wystawić zlecenie odbiegające od kursu rynkowego, a gdy kursy walut na rynku zmienią się, za nimi pojawią się zlecenia przeciwstawne do Twojego i dzięki temu wymienisz walutę z lepszym kursem. Przy wymianie walut w usłudze JA & TY doliczana jest minimalna prowizja zależna od wolumenu wymienionych przez Ciebie walut w poprzednim miesiącu. Ta prowizja zaczyna się już od 0,05% – to najlepsza oferta na rynku. Zlecenia w trybie JA & TY oraz dopasowanie zleceń odbywają się w trybie 24/7. Środki z wymiany zostaną zaksięgowane na Twoim koncie w TOPkantor. Możesz je potem wypłacić przez zakładkę wypłata środków w Panelu Transakcyjnym. O wykonaniu zlecenia zostaniesz powiadomiony/a przez email.
Koszty
 • transakcje w ramach usługi wymiany walut „JA & TY” są wykonywane z kursem określonym przez Użytkownika, wówczas gdy zlecony kurs spotka się (będzie równy) z kursem waluty w przeciwstawnym zleceniu innego Użytkownika lub będzie wyższy (dla kupna) lub będzie niższy (dla sprzedaży),
 • do transakcji doliczana jest prowizja zależna od sumarycznego wolumenu walut wymienionych w poprzednim miesiącu:
  • prowizja 0,15% od wymienianej kwoty – wolumen do 100.000 jednostek waluty,
  • prowizja 0,10% od wymienianej kwoty – wolumen od 100.001 do 1.000.000 jednostek waluty,
  • prowizja 0,05% od wymienianej kwoty – wolumen od 1.000.001 jednostek waluty,
 • minimalna wartość zlecenia: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
Czas realizacji
 • w czasie do 30 sekund od dopasowania kursu, w godzinach pracy serwisu TOPkantor,
 • składanie zleceń w trybie 24/7.
 • dopasowanie zleceń w trybie 24/7.
TWÓJ TERMIN
Opis usługi Chcesz zlecić wymianę walut w konkretnym terminie lub comiesięcznym cyklu ustawić spłatę kredytu walutowego? Odpowiedzią na takie potrzeby jest usługa „TWÓJ TERMIN”. Możesz zdefiniować stały, cykliczny termin wykonania zlecenia zakupu lub sprzedaży waluty i wskazać rachunek, na który powinny być przelane wymienione środki. W swoim banku ustaw stałe zlecenie wpłaty środków do TOPkantor, a wszelkie operacje będą wykonywały się automatycznie. O każdym zdarzeniu zostaniesz poinformowany/a mailem. Usługa TWÓJ TERMIN pozwala także na złożenie jednorazowego zlecenia wymiany środków. Zlecenie „TWÓJ TERMIN” jest wykonywane ze średnim kursem Forex w określonym przez Ciebie czasie. Do zlecenia jest doliczana minimalna prowizja. Zlecenie wymiany w trybie „TWÓJ TERMIN” możesz złożyć po godzinach pracy serwisu.
Koszty
 • transakcje w ramach usługi wymiany walut „TWÓJ TERMIN” są wykonywane w terminie i ew. cyklu określonym przez Użytkownika z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor z chwili wykonania zlecenia,
 • do transakcji doliczana jest prowizja:
  • wymiana EUR – 0,25% od wymienianej kwoty,
  • wymiana USD – 0,29% od wymienianej kwoty,
  • wymiana CHF – 0,29% od wymienianej kwoty,
  • wymiana GBP – 0,29% od wymienianej kwoty,
 • minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
 • w przypadku złożenia zlecenia i braku środków na koncie w TOPkantor w terminie zlecenia, zlecenie jest odrzucane.
 • przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „TWÓJ TERMIN” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.
Czas realizacji
 • online, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor,
 • składanie zleceń możliwe w trybie 24/7,
 • dwa tryby realizacji zleceń: cykliczny – comiesięczny oraz odroczony jednorazowy,
 • jeśli termin wypadnie w dzień wolny – wykonanie zlecenia w następny dzień roboczy o tej samej godzinie.
ZERO $PR€AD 24
Opis usługi W godzinach biznesowych nie masz dostępu do Internetu lub śledzisz rynki walutowe wieczorami? Z usługą wymiany walut „ZERO $PR€AD 24” wymienisz walutę online, po bieżącym kursie o dowolnej porze dnia. Korzystając z usługi „ZERO $PR€AD 24” możesz wymienić walutę z aktualnym średnim kursem Forex po godzinach pracy serwisu TOPkantor (po godz. 16.30 i do godz. 8.30), przez cały wieczór i noc lub w weekend. Do transakcji jest doliczana prowizja widoczna w Panelu Transakcyjnym. Środki po wymianie waluty mogą być zaksięgowane na Twoim wewnętrznym koncie w TOPkantor lub przesłane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Wypłata środków na rachunek bankowy zostanie wykonana przez TOPkantor następnego dnia roboczego.
Koszty
 • transakcje w ramach usługi wymiany walut „ZERO $PR€AD 24” są wykonywane online z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
 • do transakcji doliczana jest prowizja:
  • wymiana EUR – 0,50% od wymienianej kwoty,
  • wymiana USD – 0,58% od wymienianej kwoty,
  • wymiana CHF – 0,58% od wymienianej kwoty,
  • wymiana GBP – 0,58% od wymienianej kwoty,
 • minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
 • przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „ZERO $PR€AD 24” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.
Czas realizacji
 • online, poza godzinami pracy Serwisu TOPkantor,
 • wypłata środków z transakcji ZERO $PR€AD 24, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor.
TOP easy 24
Opis usługi TOPeasy24 – to usługa o tych samych właściwościach co TOPeasy, ale dostępna po godzinach pracy serwisu i w dni wolne od pracy. Zasada działania TOPeasy24 jest taka sama jak usługi podstawowej dostępnej w godzinach pracy. Transakcja wymiany walut po godzinach pracy jest realizowana online, z kursem średnim dla każdej waluty, a do transakcji doliczana jest prowizja dwukrotnie większa od tej w usłudze podstawowej TOPeasy. Należy także pamiętać, że przelewy walutowe wykonane po operacji przewalutowania TOPeasy24 są realizowane następnego dnia roboczego. Koszty przelewów są niezmiennie takie same i bardzo atrakcyjne.
Koszty
 • transakcje w ramach usługi wymiany walut „TOPeasy24” są wykonywane online z kursem średnim Forex prezentowanym na stronie głównej Serwisu TOPkantor,
 • do transakcji doliczana jest prowizja:
  • wymiana EUR – 0,50% od wymienianej kwoty,
  • wymiana USD – 0,58% od wymienianej kwoty,
  • wymiana CHF – 0,58% od wymienianej kwoty,
  • wymiana GBP – 0,58% od wymienianej kwoty,
 • minimalna wartość transakcji: 2000 PLN (kupno walut) lub 500 jednostek waluty (sprzedaż walut).
 • przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, prowizje dla transakcji „TOPeasy24” dla niektórych walut mogą okresowo różnić się od wyżej wskazanych.
Czas realizacji
 • online, poza godzinami pracy Serwisu TOPkantor,
 • wypłata środków z transakcji TOPeasy24, w godzinach pracy Serwisu TOPkantor.
zamknij