Pomoc

Tutaj znajdziesz odpowiedź na najczęściej zadawane pytania.

I. Najczęściej zadawane pytania

Najszybciej konto walutowe można założyć w swoim banku, w którym jest już konto złotówkowe. Jednak to nie ogranicza możliwości zakładania takich kont w innych bankach. W wielu bankach można zrobić to przez internet w kilka minut, a założenie konta walutowego jest zazwyczaj darmowe.

Po rejestracji lub zalogowaniu się do serwisu BezSpreadu.pl należy zasilić swoje konto kwotą środków pieniężnych, przeznaczonych na wymianę.

Pamiętaj: aby wykonać przelew do portfela zgodnie z danymi do przelewu, wygenerowanymi po kliknięciu "Pokaż dane do przelewu" (ścieżka dostępu: Transakcje - Wpłata środków - Pokaż dane do przelewu). 

Następnie należy zdecydować, czy wymiana waluty ma nastąpić po bieżącym kursie średnim, czy zostanie ustalony kurs średni oczekiwany. 

Pierwsze rozwiązanie polecane jest wszystkim osobom, które szybko chcą uzyskać potrzebną walutę, gdyż transakcje po bieżącym kursie średnim rozliczane są najszybciej.  Alternatywne rozwiązanie polega na określeniu kursu średniego oczekiwanego, po którym może zostać zrealizowana transakcja. 

Zaakceptowanie zlecenia wymiany waluty następuje poprzez kliknięcie "Zapisz zlecenie" (ścieżka dostępu: Transakcje - Zlecenia - + zlecenie sprzedaży/kupna - Zapis zlecenie). 

Wypłatę środków w walucie, po transakcji, można zlecić na swoje konto w dowolnej chwili. Należy tylko złożyć odpowiednią dyspozycję klikając "Wyślij przelew" (ścieżka dostępu: Transakcje - Wypłata środków - Przelew - Wyślij przelew)

Pamiętaj: 
- że jeśli wypłacisz środki na rachunek przeznaczony dla innej waluty, dojdzie do niekorzystnego dla Ciebie przewalutowania po kursie banku,
- przed wykonaniem pierwszego przelewu do Bezspreadu.pl upewnij się, że informacje podane w trakcie zakładania rachunków bankowych (imię, nazwisko, adres) zgadzają się z danymi, które podałeś w trakcie rejestracji.

Do momentu kiedy użytkownik serwisu BezSpreadu.pl nie przeprowadzał żadnej transakcji, dane osobowe można zmienić samodzielnie w zakładce "Twoje dane". Jeżeli była już przeprowadzana transakcja, należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu dokonania zmiany danych. Numer telefonu użytkownik serwisu może zmieniać samodzielnie w zakładce „Twoje dane”, niezależnie od faktu, czy była już dokonana pierwsza transakcja.

Rejestracja w przypadku wymiany waluty, zgodnie z obowiązującym prawem, jest obowiązkowa.

Oczywiście. Serwis BezSreadu.pl zabezpiecza wymianę waluty na kilku poziomach. Weryfikowana jest zgodność danych każdego użytkownika z danymi, które otrzymujemy wraz z wpłatą środków pieniężnych na wymianę. Wszystkie zlecenia wymiany zabezpieczone są wpłatą środków na wydzielone rachunki BezSpreadu.pl. Podczas rejestracji oraz od chwili logowania użytkownika do panelu klienta, wszystkie dane przesyłane pomiędzy serwisem i użytkownikiem są szyfrowane bezpiecznym 256-bitowym kluczem, wymaganym dla instytucji finansowych.

II. Wymiana walut

Rejestracja użytkownika w serwisie BezSpreadu.pl jest koniecznym warunkiem umożliwiającym wymianę waluty. 

Przed podjęciem decyzji o wymianie należy zasilić swoje konto (portfel) w serwisie BezSpreadu.pl kwotą przeznaczoną na wymianę. Portfel na koncie w BezSpreadu.pl pełni funkcję elektronicznej skarbonki, która umożliwia dowolne wpłacanie i wypłacanie środków.

Należy pamiętać, aby wykonać przelew do portfela zgodnie z danymi do przelewu, wygenerowanymi po kliknięciu "Pokaż dane do przelewu" (ścieżka dostępu: Transakcje > Wpłata środków > Pokaż dane do przelewu).

Następnym krokiem jest podjęcie decyzji o wyborze rodzaju wymiany.

Serwis oferuje dwa rodzaje wymiany:
- wymiana po bieżącym kursie średnim,
- wymiana po kursie średnim oczekiwanym.

Pierwsze rozwiązanie polecane jest wszystkim osobom, które chcą jak najszybciej uzyskać potrzebną walutę. Drugie rozwiązanie polega na określeniu swojego kursu średniego, po którym może zostać zrealizowana transakcja. 

Wymienione środki zostaną automatycznie zaksięgowane do portfela. Wypłatę środków pieniężnych, po transakcji, można zlecić na swoje konto w dowolnej chwili. Należy tylko złożyć odpowiednią dyspozycję klikając "Wyślij przelew" (ścieżka dostępu: Transakcje > Wypłata środków > Przelew > Wyślij przelew)

Tak, ale usunięcie zlecenia nie anuluje tej części zlecenia, która została już zrealizowana. Aby usunąć zlecenie wymiany (jeżeli użytkownik nie jest zalogowany) należy przejść do serwisu BezSpreadu.pl, a następnie wybrać ścieżkę: Transakcje > Zlecenia > Tabela aktywne zlecenia > Wybieramy zlecenie, które chcemy usunąć i klikamy w znak "-" na czerwonym polu. Następnie potwierdzamy decyzję o usunięciu zlecenia przez wybranie okienka "OK".

Odblokowane w ten sposób środki zostaną zwrócone do portfela użytkownika. Można je wykorzystać do nowego zlecenia z innym kursem.

Minimalna kwota wymiany to jedna jednostka waluty.

Tak. Natepnego dnia po zakończonym miesiącu każdy Użytkownik otrzyma fakturę drogą elektroniczną.

III. Konto i opłaty

W Serwisie BezSpreadu.pl wymiana waluty nie może być przeprowadzona przez anonimowego Użytkownika. Serwis jest instytucją obowiązaną, która zobowiązana jest do stosowania Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.. Ustawa ta nakłada na Serwis BezSpreadu.pl określone obowiązki m.in. identyfikację Klientów, zapisanie danych identyfikacyjnych Użytkowników, a także weryfikację tych danych na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość. W przypadku wątpliwość Użytkownik może zapoznać się z treścią powyższej ustawy.

Jeżeli Serwis BezSpready.pl poweźmie uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, może zażądać uzupełnienia danych, przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazanych danych, a także może wstrzymać świadczenie usługi do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Należy pamiętać, że konto Użytkownika jest indywidualne i nie może być współdzielone z inną osobą.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Opłata za korzystnie z usług serwisu ma formę abonamentu. Rodzaje abonamentów i ich wysokości znajdują się w dziale "Abonament". Przykładowo: abonament dzienny to jedyne 5 zł.

Nie pobieramy opłat za:
- rejestrację w Serwisie, prowadzenie konta oraz jego usunięcie,
- wpłaty do Serwisu,
- wypłaty złotówkowe na rachunek bankowy Użytkownika,
- wypłaty walut, jeśli Użytkownik ma rachunek w jednym z tych banków: PKO BP, Pekao SA, Santander Bank Polska S.A., Bank Millennium, BNP Paribas, ING Bank Śląski, mBank, Credit Agricole, Alior Bank.

Ze względu na niską wartość opłat abonamentowych, udzielanie rabatów nie jest możliwe.

Na stronie głównej należy kliknąć "Załóż darmowe konto" i wypełnić formularz rejestracyjny. Następnie należy odebrać email i kliknąć w link aktywacyjny.

Na stronie głównej należy kliknąć "Logowanie" i przejść do zakładki "Twoje dane" oraz do pozycji "Dane osobowe", gdzie można dokonać zmiany. Po wprowadzeniu zmian trzeba kliknąć "Zapisz".

Należy pamiętać:

- opcja możliwości zmiany danych jest dostępna tylko przed pierwszą wpłatą,

- dane osobowe Użytkownika w naszym Serwisie i na rachunku bankowym muszą być identyczne.

Jeżeli Użytkownik otrzyma komunikat, że e-mail lub hasło są nieprawidłowe, to należy sprawdzić, czy przypadkowo nie są używane duże litery (trzeba upewnić się, że klawisz Caps Lock na klawiaturze jest wyłączony i spróbować jeszcze raz). W przypadku gdy hasło zostało zapomniane, należy skorzystać z opcji "przypomnij hasło". Po podaniu adresu mailowego, użytego w czasie rejestracji, Użytkownik otrzyma wiadomość zawierającą link służący do resetowania hasła. Po utworzeniu nowego hasła należy dokonać czynności ponownego logowania. Jeżeli nadal są kłopoty z zalogowaniem się do Serwisu, trzeba spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox.

Jeśli nie dochodzą wiadomości SMS, należy upewnić się, czy telefon jest w zasięgu sieci. Powodem problemów z SMS może być również korzystanie z zagranicznego numeru telefonu lub znajdowanie się w zagranicznej sieci telefonicznej. 

Po zalogowaniu się do Serwisu należy przejść do zakładki "Twoje dane", a później do pozycji "Usunięcie konta". Usunięcie konta jest możliwe pod warunkiem wypłaty wpłaconych środków.

IV. Przelewy

Przelew środków do portfela należy wykonać zgodnie z danymi do przelewu, wygenerowanymi po kliknięciu "Pokaż dane do przelewu" (ścieżka dostępu: Transakcje > Wpłata środków > Pokaż dane do przelewu)

W przypadku wypłaty środków - ścieżka dostępu: Transakcje > Wypłata środków > Kliknąć okienko "Przelew" w wierszu dla określonej waluty> Należy wybrać konto przypisane dla wybranej waluty, wypełnić rubrykę z tytułem przelewu oraz wpisać wartość kwoty przelewu> Kliknąć okienko "Przejdź dalej"> Należy dokonać sprawdzenia danych do przelewu, a następnie wybrać opcję "Wyślij przelew" lub "Cofnij"> Pojawienie się komunikatu, że przelew został przyjęty do realizacji.

W bankach, w których posiadamy rachunki są realizowane tzw. szybkie przelewy, w średnim czasie do 15 minut. 

Szybkie przelewy dotyczą następujących banków: PKO BP, Pekao S.A., Santander Bank Polska, Bank Milenium, BNP PARIBAS, ING Bank Śląski, mBank, Credit Agricole.

Środki pieniężne prawdopodobnie przewalutował bank, z powodu wykonania przelewu na niewłaściwy rachunek Serwisu Bezspreadu.pl (który prowadzony jest w innej walucie niż ta, w której zlecałeś przelew). Dla sprawdzenia należy porównać numer rachunku, na który wysłałeś przelew (w historii operacji na Twoim koncie) z numerem rachunku Serwisu Bezspreadu.pl w danym banku, dla określonej waluty. W przypadku zgodności kont należy dodatkowo sprawdzić, jaka waluta została zaznaczona w przelewie.

W takiej sytuacji należy skontaktować się bezpośrednio z bankiem, w celu złożenia wniosku/reklamacji o ewentualne anulowanie operacji.

Niestety nie. Dane osobowe z przelewu muszą być zgodne z danymi na Twoim koncie w Bezspreadu.pl. W wypadku otrzymania takiego przelewu, kontaktujemy się z Użytkownikiem, którego portfel miał być zasilony oraz informujemy o braku możliwości zasilenia portfela Użykownika. 

W zaistniałej sytuacji są dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to zwrot środków do nadawcy przelewu. Drugie rozwiązanie to założenie przez tego nadawcę nowego konta (rejestracja jako nowy Użytkownik).

Obowiązuje zasada, że nie ma kwoty minimalnej, dotyczącej wypłaty środków pieniężnych. Jedyne ograniczenia mogą wynikać z minimalnej kwotę przelewu bankowego ustalonego przez poszczególne banki.

zamknij