Wiadomości gospodarcze 21.10.2020

Plany Unii Europejskiej w zakresie pozyskania środków na walkę z pandemią, to 17 miliardów euro. Unia zamierzała to osiągnąć ze sprzedaży obligacji socjalnych (10 oraz 20 letnich). Popyt na obligacje znacznie przekroczył oczekiwania.

Ogromne zainteresowanie obligacjami socjalnymi UE

 

Łączna wartość zamówień na obligacje wyniosła 233 miliardów euro. Jest to rekord w przypadku emisji na rynku długu strefy euro oraz rekordowy popyt na skalę światową. Wielu ekspertów zakładało, że wartość popytu na obligacje osiągnie poziom około 100 miliardów euro.

Sprzedaż obligacji, której celem jest pomoc w finansowaniu państw członkowskich dotkniętych koronawirusem, pokazała olbrzymie zapotrzebowanie na bezpieczne aktywa, mimo niskiej rentowności. Obligacje 10-letnie mają ujemną rentowność, natomiast obligacje 20-letnie mają znikomą rentowność dodatnią. 

Środki pozyskane z obligacji będą przeznaczone na program SURE. Ten instrument finansowy ma być przeznaczony na pożyczki dla państw Unii Europejskiej. W założeniu środki będą wykorzystane na dopłaty dla firm w celu sfinansowania wynagrodzeń pracowników na utrzymanie stanowisk mimo przestoju lub na dopłaty do pensji pracowników, których wymiar pracy byłby zmniejszony. W założeniach Polska ma otrzymać na ten cel około 11 mld euro. Takie rozwiązanie powinno w znacznym stopniu ograniczyć stopę bezrobocia.

<< Informacje Gospodarcze
zamknij