Wiadomości gospodarcze 16.06.2020

Jak pandemia wpłynęła na ceny w Polsce.

Ceny towarów i usług w maju wzrosły licząc rok do roku o 2,9%. Miesiąc wcześniej inflacja wynosiła 3,4%. 

Ceny produktów i usług. Wiadomości gospodarcze kantor internetowy.

Wartość inflacji w maju jest zgodny z oczekiwaniami z ekonomistów. Ceny w najważniejszej kategorii - żywność, rok do roku wzrosły o 6,5%. Jeżeli pogoda będzie sprzyjać rolnictwu, to wzrost cen żywności powinny do końca roku znacząco wyhamować.

W majowych danych widać wyraźny wzrost cen usług związany z wyższymi kosztami funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym (dodatkowe zabezpieczenia pracowników, mniejsza liczba klientów obsługiwanych jednocześnie). Kategoria "zdrowie" zanotowała ogólny wzrost o 1,6% (miesiąc do miesiąca). W szczególności o 10,6% w porównaniu do kwietnia wzrosły ceny usług szpitalnych, a o 7,8% wzrosły ceny usług dentystycznych. 

Ceny całego koszyka usług turystycznych spadły w maju o 2,6% w stosunku do kwietnia. Ceny krajowej turystyki wzrosły o 2,4%, natomiast ceny turystyki zagranicznej spadły o 6,5%. Eksperci uważają, że w najbliższych miesiącach taka sytuacja będzie się utrzymywać. Popyt na usługi turystyczne będzie koncentrował się zwłaszcza na wycieczkach krajowych.

Spadek inflacji konsumenckiej w maju do 2,9% (rok do roku), to głównie efekt niższej dynamiki cen żywności oraz paliw. Ekonomiści spodziewają się, że już w lipcu inflacja spadnie poniżej 2,5% w ujęciu rocznym.

<< Informacje Gospodarcze
zamknij