Widomości gospodarcze 08.10.2020

Jak pandemia wpływa na ceny mieszkań.

W 2 kwartale na rynku pierwotnym w największych polskich miastach, ceny mieszkań spadły o kilka procent. 

Ceny mieszkań i wpływ pandemii.  Wiadomości gospodarcze kantor internetowy.

Spadki te odczuwalne były zwłaszcza w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi oraz w Gdyni. Natomiast ceny mieszkań na rynku wtórnym wciąż rosły we wszystkich miastach, ale dynamika wzrostu znacznie spowolniła. Dane te są oparte na raporcie opublikowanym przez Narodowy Bank Polski.

Z raportu wynika, że wprowadzone restrykcje z powodu pandemii, wpłynęły na zmniejszoną aktywność kupujących na rynku nieruchomości. W 2 kwartale zanotowano mocne zmniejszenie aktywności na rynku mieszkaniowym. Znacznie spadła ilość sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na rynkach pierwotnych w największych polskich miastach. Liczba ta była o ponad 50% niższa niż w poprzednich okresach. Jadnak koszty, dotyczące budownictwa mieszkalnego, były w dalszym ciągu rosnące. Wynika to z wysokiego popytu budowlanego w całej gospodarce.

Zdaniem twórców raportu, pandemia na rynek mieszkaniowy wpływa w sposób złożony. Ceny na rynku pierwotnym i wtórnym ulegają zmianie, zarówno w jedną i w drugą stronę.  Ceny na mieszkania z rynku pierwotnego ciągle rosły. Jednak działo się tak dlatego, że deweloperzy ograniczyli podaż, w nadziei na utrzymanie cen rynkowych. 

Sytuacja dotycząca cen transakcyjnych, czyli faktycznie płaconych za nieruchomość, na rynku pierwotnym była dosyć zróżnicowana. Z raportu wynika, że ceny w Warszawie i Wrocławiu spadły o prawie 4%, w Gdyni ceny spadły o 3,4%, a w Łodzi ceny były niższe o prawie 3%. Odnotowano natomiast wzrost cen w Krakowie o ponad 4%. 

Na rynku wtórnym popyt na mieszkania w największych polskich miastach nieznacznie spadł. Zaobserwowano ten spadek w Warszawie oraz w 6 miastach, natomiast odnotowano wzrost w grupie 10 miast. Ceny transakcyjne mieszkań na rynkach wtórnych nieznacznie są większe we wszystkich największych miastach. Na rynku wtórnym ceny zachowują większą stabilność w stosunku do rynku pierwotnego. Wynika to z faktu, że rynek wtórny tworzą głównie osoby sprzedający mieszkania indywidualnie, którzy nie są skłonni do obniżania cen i często mogą przełożyć transakcję w czasie. 

Autorzy raportu zaznaczają także, że do końca 2 kwartału zaobserwowano nieznaczny wpływ ograniczeń związanych z COVID-19 na wypłaty kredytów hipotecznych. Wartość złotowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w 2 kwartale była niższa o ok. 12% w stosunku do wielkości z poprzedniego kwartału oraz niższa o ok. 11% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Autorzy raportu wskazali także, że w 2 kwartale odnotowano w Polsce wysoką liczbę mieszkań oddanych do użytkowania. Według danych GUS w Polsce w tym okresie oddano do użytkowania około 48 tysięcy, czyli o około 0,2 tysiąca więcej względem 2 kwartału 2019 roku. 

<< Informacje Gospodarcze
zamknij