Wymiana dowodów osobistych do 2031 roku. Jakie będą zmiany?.

Na wtorkowych obradach Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy w sprawie zmian w dowodach osobistych. Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem zmian jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz usunięcie znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów, służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Zmiany w dowodach osobistych

Planowane zmiany w dowodach osobistych wynikają z konieczności dostosowania krajowych dowodów osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli krajów UE i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

W projekcie ustawy zgodnie z propozycją dowód osobisty będzie zawierał dodatkowe dane biometryczne w postaci odcisków palców. Określono również, że dowody osobiste wydane osobie, która nie ukończyła 12 roku życia oraz osobie, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie będą zamieszczane odciski palców. W projekcie ustawy wskazano, że pobieranie odcisków palców będzie się odbywać podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Spowoduje to ograniczenie możliwości składania wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną. Taką możliwość pozostawiono jedynie w przypadku wnioskowania o wydanie dowodu dla osób do 12 roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców. Jednak dla dowodu osobistego wydawanego w przypadku gdy chwilowo fizycznie niemożliwe jest pobranie odcisków, któregokolwiek z palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, przewidziano okres ważności dokumentu wynoszący 12 miesięcy.

Projekt ustawy przewiduje także wydawanie dowodów osobistych z pięcioletnim okresem ważności dzieciom do 12 roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców i pozostawienie dziesięcioletniego terminu ważności dla dowodów osobistych wydawanych osobom po ukończeniu 12 roku życia.

W projekcie zaznaczono, że wymiana dotychczasowych dowodów osobistych na dowody zawierające w warstwie elektronicznej odciski palców, będzie miała charakter naturalny, czyli obecne dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Jednocześnie dopuszczono możliwość wymiany dowodu niezawierającego odcisków palców na nowy dowód na wniosek posiadacza dokumentu.

<< Blog
zamknij