Kiedy Polska dołączy do strefy euro?

W przypadku możliwości wejścia przez Polskę do strefy euro, decydująca jest wola polityczna rządzących, a tej nie ma. Polska jest blisko spełnienia wymogów wejścia do strefy euro, co wynika ze sprawozdania opublikowanego przez Komisję Europejską. 

 

Czy kantor internetowy zniknie, gdy Polska wejdzie do strefy euro?

 

Jednak rządząca Zjednoczona Prawica już niejednokrotnie podkreślała, że nie będzie rezygnować ze złotówki na rzecz wspólnej europejskiej waluty. Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczy siedmiu państw członkowskich (w tym Polski), które są prawnie zobowiązane do przyjęcia euro. Takie sprawozdanie jest publikowane co dwa lata niezależnie od trwających procesów przystąpienia do strefy euro. 

Obszary podlegające ocenie obejmują: stabilność cen, zdrowe finanse publiczne, stabilność kursu wymiany oraz konwergencję długoterminowych stóp procentowych. Oceniono również zgodność przepisów krajowych z regułami unii gospodarczej i walutowej. Polska spełnia na razie dwa: kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych oraz kryterium dotyczące finansów publicznych.

Aktualnie żadne z państw wymienionych w sprawozdaniu nie spełnia kryterium kursu walutowego, ponieważ żadne z nich nie jest członkiem mechanizmu kursowego (ERM II). Przed przystąpieniem do strefy euro wymagane jest co najmniej dwuletnie uczestnictwo w tym mechanizmie.

Co to oznacza?. W kwestii wymiany walut osoby, które chcą wymienić walutę euro, będą zmuszone w dalszym ciągu korzystać z usług różnych instytucji, świadczących tego typu usługi. W tym zakresie nie zmieni się nic przez najbliższe parę lat. Warto analizować rynkowe oferty usług finansowych, dotyczących takich wymian. A już zupełnie nie warto przepłacać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Nasz portal Bezspreadu.pl oferuje najlepsze z możliwych kursów wymiany na rynku. 

<< Blog
zamknij