Geneza powstania BezSpreadu.pl

Na rynkach finansowych istnieje wiele instytucji (banki i kantory internetowe), które świadczą usługi polegające na wymianie walut. Każda z nich pobiera od swoich klientów określoną opłatę. Jedni bazują tradycyjnie na spreadzie, inni pobierają prowizję procentową od wysokości transakcji, w zależności od przyjętej polityki sprzedaży swoich usług.

Jak powstał kantor internetowy?

Przy realizacji projektu BezSpreadu.pl kierowaliśmy się zasadą — każda osoba, zlecająca wymianę waluty, kupuje tanio i drogo sprzedaje, z jednoczesnym zapewnieniem wysokich standardów obsługi. Nie ma generalnie opcji lepszej niż wymiana bez spreadu. Jednak całkowite uniknięcie jakichkolwiek kosztów, związanych z obsługą platformy, dedykowanej dla takiej wymiany nie jest możliwe. Dlatego została wprowadzona symboliczna opłata w formie abonamentu (np. abonament dziennym na wymianę bez limitu wynosi jedyne 5 złotych). 

<< Blog
zamknij