Wymiana waluty bez spreadu. Czy jest to możliwe?

Spread na rynkach finansowych stanowi różnicę między ceną kupna (ask) instrumentu, a jego cena sprzedaży (bid). Spread jest głównym kosztem transakcyjnym wymiany waluty.
 

BezSpreadu kantor internetowy inny niż wszystkie.

Mniejszy spread oznacza niższy koszt transakcji, a w przypadku gdy spread jest wyższy, to koszt transakcji będzie również wyższy. Jeśli spread wynosi 0, to transakcja jest bezkosztowa.

Brak spreadu przy wymianie waluty jest najlepszą opcją wymiany. Ten model wymiany waluty zyskuję coraz większą popularność wśród osób, które chcą korzystnie wymienić pieniądze. 

Serwis BezSpreadu.pl w zasadzie tylko udostępnia infrastrukturę, która jest niezbędna do zawierania takich transakcji. Uczestnicy giełdy walutowej w zamian za możliwość wymiany walut po kursie średnim, ponoszą symboliczną opłatę w formie abonamentu. Abonament dziennych na wymianę walut jest ustalony w wysokości tylko 5 złotych (tabela z rodzajami dostępnych abonamentów znajduje się na stronie naszego Serwisu). 

Użytkownicy Serwisu sami dokonują wymiany po najlepszym z możliwych kursów, czyli po kursie średnim, gdzie spread zawsze wynosi 0. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy użytkownik chce sprzedać określoną walutę, jak i ją kupić. System informatyczny serwisu BezSpreadu.pl automatycznie dopasowuje oferty przeciwstawne tylko i wyłącznie po bieżącym kursie średnim.

<< Edukacja Finansowa
zamknij