Inflacja vs deflacja - wady i zalety obu zjawisk

Dla kogo inflacja może być dobra ? Kiedy mówimy o pełzającej inflacji a kiedy o galopującej ? 

Czym jest deflacja czyli przeciwieństwo inflacji ? Na te pytania odpowiadamy poniżej w artykule.

Inflacja w Polsce

 

Inflacja występuje wtedy gdy poziom przeciętnych cen wzrasta co skutkuje spadkiem siły nabywczej pieniądza. W praktyce to oznacza,że za taką samą kwotę możemy kupić mniej np. za 1zł mogliśmy kupić rok temu 4 bułki w piekarni a obecnie za tę samą kwotę 1 zł możemy kupić tylko 3 bułki. 

Możemy wyróżnić następujące przyczyny inflacji :

 • w sytuacji kiedy bank centralny gwałtownie zwiększa podaż pieniądza czyli po prostu go drukuje na potrzeby danego kraju 

 • gdy wydatki państwowe przekraczają budżet czyli tworzy się nadmierny deficyt

 • w sytuacji gdy dane państwo ma nadmiernie rozwinięty proces inwestycyjny czyli tzw. przeinwestowanie gospodarki 

Skutkami inflacji są :

 • gdy emitowane są kolejne pieniądze przez rząd lub podległą mu instytucje następuje redystrybucja siły nabywczej na korzyść emitenta kosztem społeczeństwa

 • spadek zobowiązań i wierzytelności nie podlegające waloryzacji 

 • “zdzierane zelówki” to koszty, które ponoszą ludzie aby nie gromadzić gotówki czyli częściej korzystają np.z wypłat z bankomatu

 • koszty związane ze zmianami cenników np. w punktach usługowych, restauracjach

 • aby unikać inflacji użytkowników pieniądza decydują się na zakupy dóbr trwałych np nieruchomości napędzając ten sektor

Deflacja jest zjawiskiem odwrotnym do inflacji co skutkuje spadkiem przeciętnego poziomu cen co przekłada się na zwiększenie siły nabywczej pieniądza. Przy rosnącej deflacji za tę samą ilość pieniędzy możemy nabyć więcej towarów. 

Przyczynami deflacji są :

 • nieproporcjonalna emisja pieniądza do wzrostu gospodarczego

 • recesja i spadek popytu

 • wysokie oprocentowanie lokat 

 • Przy braku emisji pieniądza i wstrzymaniu akcji kredytowej spłata zobowiązań kredytowych

Skutki deflacji to :

 • spadek opłacalności produkcji w sytuacji regulacji rynkowych, które nie pozwalają na obniżenie kosztów produkcji

 • dla części społeczeństwa nastąpi wzrost siły nabywczej pieniądza

 • odsuwanie w czasie zakupów, zamówień dla przemysłu co pogłębiać będzie dalej recesję.

Inflację rozróżniamy ze względu na jej tempo na :

 • deflację czyli ujemną inflację

 • pełzająca inflacja to taka,która nie przekracza 5% rocznie

 • inflacja krocząca nie w skali roku jest na poziomie od 5% do 10%

 • galopująca inflacja zaczyna się gdy przekroczony został poziom 20% 

 • hiperinflacja występuje gdy miesięcznie ceny wzrastają więcej niż 150%.

Inflacja w Polsce w październiku wyniosła 3,8% co stawia nas na 1 miejscu w Europie. 

<< Edukacja Finansowa
zamknij